Jó tanácsok!

Mit tegyen, ha közlekedési balesetet szenvedett autójával

Senki sem szeretné megtapasztalni, hogy autójával közlekedési balesetet szenved, de néha sajnos előfordul. Minden közlekedésben résztvevőnek fontos tudnia, hogy mit tegyen közvetlenül a baleset bekövetkezte után, a gépjármű kárbejelentés előtt. Az autó, illetve gépjármű kárbejelentés menete ismerhető meg írásunkból.

Ha személyi sérülés történt, akkor azonnal hívjanak orvost, mentőt és ne feledkezzenek meg az elsősegély nyújtásról sem. Tilos elhagyni a baleset helyszínét. Ha nem történt személyi sérülés, vagy a sérülteket már ellátták, biztonságba helyezték, akkor a beleset helyszínén a résztvevőknek ki kell tölteni a kék-sárga baleseti bejelentőt. A kitöltés kötelező és fontos tudnunk, hogy a kitöltés, aláírás nem jelenti a felelősség elismerését, hanem a baleset körülményeinek rögzítésére szolgál. Természetesen, ha a felek megegyeznek a felelősség kérdésében, akkor aki elismeri a felelősségét, az a Megjegyzés rovatba írja be, hogy a felelősségét elismeri. Nagyon fontos, hogy minél több képet készítsünk a sérült járművekről!

​​Ha kitöltötték a kék-sárga baleseti bejelentőt, akkor utána válasszák szét a két példányt és osztozzanak meg rajta. A károsultnál maradjon az eredeti, a károkozónál pedig a másolati példány. A károsultnak a KGFB törvény szerint 30 napon belül kell bejelentenie kárát a károkozó biztosítójához. Sokan nem tudják, hogy a károkozónak is kötelessége bejelentenie saját biztosítójához az okozott káreseményt, mégpedig a káreseményt követő 8 napon belül.

​​A gépjármű kárbejelentés után a biztosító először elvégzi a fedezet ellenőrzését. Ha a biztosítási fedezet rendben van, akkor a kötelező biztosító kárszakértője két munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a kár rendezésére hivatott szervizzel. A gépjármű kárbejelentést követő kárfelvétel során a kárszakértő az összes sérülést rögzíti a kárfelvételi jegyzőkönyv kitöltésével. A szakértő és a kárrendező a sérülések kárfelvételi jegyzőkönyvben történő rögzítése, után számításokat is végez. Amennyiben a gépjármű gazdaságosan javítható és a jogalapi-fedezeti visszaigazolás, (hitellevél) a szerviz részére megérkezik, elkezdődhet a gépjármű javítása.

​​Az autó kárrendezése a károsult választásának megfelelően történhet a biztosítótársaság kalkulációja alapján, vagy javítási számla alapján. Fontos tudnunk, hogy a kártérítés meghatározásakor csak azokat az autó sérüléseket veszi figyelembe a biztosító, amelyek a kárfelvételi jegyzőkönyvön rögzítésre kerültek. Ha a javítás során derül ki, hogy van olyan sérülés, ami nem szerepel a gépjármű kárfelvételi jegyzőkönyvön, akkor haladéktalanul pótszemlét kell kérni.

​Ha a gépjármű gazdaságosan nem javítható, akkor úgynevezett gazdasági totálkárrendezésre kerül sor. A kártérítési összeg alapja a káridőponti érték és a maradványérték (roncsérték) különbözete. A kártérítési összeget csak a tulajdonosnak vagy az általa szabályosan meghatalmazott személynek, javítónak fizetik ki.

Fáber Team Autotrend