Mi a kárrendezés menete?

A szakértő válaszol

Senki sem szeretné megtapasztalni, hogy autójával közlekedési balesetet szenved, de néha sajnos előfordul. Minden közlekedésben résztvevőnek fontos tudnia, hogy mit tegyen közvetlenül a baleset bekövetkezte után, a gépjármű kárbejelentés előtt. Az autó, illetve gépjármű kárbejelentés menete ismerhető meg írásunkból.

A legfontosabb ebben az esetben is az életvédelem, tehát, ha személyi sérülés történt, akkor azonnal hívjanak orvost, mentőt és ne feledkezzenek meg az elsősegély nyújtásról sem. Nem szabad elhagyni a baleset helyszínét - legfeljebb csak a segítségkérés idejére. Ha ezeket megtették a baleset után, akkor érdemes rögtön ezután minél több fényképet készíteni a helyszínről, a sérült járművekről. Manapság szinte minden mobiltelefonban van kamera, tehát nem lehetetlen és sokat segíthet a későbbiekben, a gépjármű kárrendezés során.

 

A gépjármű kárbejelentés menete

Ha nem történt személyi sérülés, vagy a sérülteket már ellátták, biztonságba helyezték, akkor a beleset helyszínén a résztvevőknek ki kell tölteni a kék-sárga baleseti bejelentőt. Figyeljenek arra, hogy erősteljesen nyomják a golyóstollat írás közben, hogy a másodpéldány is jól látható legyen. A kitöltés kötelező és fontos tudnunk, hogy a kitöltés, aláírás nem jelenti a felelősség elismerését. A kék-sárga baleseti bejelentő nem a felelősség elismerésére szolgál, hanem a baleset körülményeinek rögzítésére, ezért azon akár ellentétes kárleírások is közölhetők. Ha ellentétes a kárleírás, akkor majd a kötelező biztosító szakembere, végső soron a bíróság fogja eldönteni, hogy ki a felelős.

Természetesen, ha a felek megegyeznek a felelősség kérdésében, akkor aki elismeri a felelősségét, az a Megjegyzés rovatba írja be, hogy a felelősségét elismeri. Ilyen, egyértelműnek tűnő esetben is előfordulhat, hogy a helyzetet a kötelező biztosító másképpen ítéli meg. Éppen ezért fontosak a fényképfelvételek, mert segíthetnek a helyzet utólagos, de egyértelmű tisztázásában. A fényképfelvételek alapján könnyebb lesz megrajzolni a helyszínrajzot is. A kék-sárga baleseti bejelentőn sorolják fel a közlekedési baleset tanúit is, megadva azok elérhetőségi adatait is.

Ha kitöltötték a kék-sárga baleseti bejelentőt, akkor utána válasszák szét a két példányt és osztozzanak meg rajta. A károsultnál maradjon az eredeti, a károkozónál pedig a másolati példány.

 

A kárbejelentés határideje

A károsultnak a KGFB törvény szerint 30 napon belül kell bejelentenie kárát a károkozó biztosítójához. Erre kiválóan alkalmas weboldalunk, a biztositokszerzodottpartnere.hu . A gépjármű kárbejelentő űrlapot a kitöltött kék-sárga baleseti bejelentő alapján kell kitölteni és az eredit pedig szkennelve, vagy fényképezve csatolni tudja a kárbejelentéshez.

Sokan nem tudják, hogy a károkozónak is kötelessége bejelentenie saját biztosítójához az okozott káreseményt. Erre a KGFB törvény 8 napot ad számára. A biztositokszerzodottpartnere.hu weboldal erre is alkalmas, tehát nem csak a károsult, hanem a károkozó is eleget tehet a törvényben előírt kötelezettségének az autókárbejelentés.hu segítségével.

 

Casco kárrendezés szabályai

A gépjármű kárbejelentés után a biztosító először elvégzi a fedezet ellenőrzését, azaz megvizsgálja, hogy a károkozónak van-e érvényes (kockázatban álló, illetve díjjal rendezett) kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása a károkozó járműre. Ha a biztosítási fedezet rendben van, akkor a kötelező biztosító kárszakértője (sok esetben egy független kárszakértő) két munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a kár rendezésére hivatott szervizzel.

A gépjármű kárbejelentést követő kárfelvétel során a kárszakértő az összes sérülést rögzíti a kárfelvételi jegyzőkönyv kitöltésével. Eközben elkezdi a jogalap kivizsgálását is, azaz összeveti a sérüléseket a gépjármű kárbejelentésben szereplő körülményekkel. Itt rendkívül fontos a károsult számára, hogy egy profi kárképviseleti szakemberekből álló javítói bázisra bízza magát, mert a jól megalapozott kárbejelentés és a kárfelvétel során jelenlévő, a kárszakértővel szakmai kérdésben állást foglaló szakember jelenléte már fél siker!

A szakértő és a kárrendező a sérülések kárfelvételi jegyzőkönyvben történő rögzítése, után számításokat is végez. A kárszakértő kárfelmérése és kalkulációja után a biztosítótársaság ellenőrzi, hogy a gépjármű gazdaságosan javítható-e. Amennyiben a gépjármű gazdaságosan javítható és a jogalapi-fedezeti visszaigazolás, (hitellevél) a szerviz részére megérkezik, elkezdődhet a gépjármű javítása.

 

A károsult kifizetése

Az autó kárrendezése a károsult választásának megfelelően történhet a biztosítótársaság kalkulációja alapján, vagy javítási számla alapján, de sose felejtsük el, hogy a tényleges kár baleset előtti állapot visszaállításának feltétele csak és kizárólag a gépkocsi számlás (!) javításának esetében valósul meg.

Fontos tudnunk, hogy a kártérítés meghatározásakor csak azokat az autó sérüléseket veszi figyelembe a biztosító, amelyek a kárfelvételi jegyzőkönyvön rögzítésre kerültek. Ha a javítás során derül ki, hogy van olyan sérülés, ami nem szerepel a gépjármű kárfelvételi jegyzőkönyvön, akkor haladéktalanul pótszemlét kell kérni, természetesen ezt is a szerviz végzi.

Amikor az derül ki a kárszakértő kalkulációjából, hogy a gépjármű gazdaságosan nem javítható, akkor úgynevezett gazdasági totálkárrendezésre kerül sor (az autó totálkáros). Ez az eset a gazdasági totálkár és ebben az esetben a kártérítési összeg alapja a káridőponti érték és a maradványérték (roncsérték) különbözete. A kártérítési összeget csak a tulajdonosnak vagy az általa szabályosan meghatalmazott személynek, javítónak fizetik ki. Ha a gépjárművet tulajdonjog korlátozás terheli, akkor a finanszírozó banktól, lízingcégtől egy, a kártérítés felvételére szóló engedményező nyilatkozatot kell a károsultnak beszerezni.